Co trzeba wiedzieć na temat ekranó odbijająco-rozpraszających?

Ekrany akustyczne to naturalne lub sztuczne przeszkody, stojące na drodze fal dźwiękowych między trasą komunikacyjną a obszarem chronionym przed hałasem. Co należy wiedzieć na ich temat? Jakie są kryteria doboru ekranów akustycznych?

Zastosowanie ekranów akustycznych odbijająco-rozpraszających.

Celem bariery z ekranów akustycznych jest zmniejszenie natężenia dźwięku na tak zwanym obszarze cienia, czyli terenie osłoniętym przez nią od hałasu drogowego. Fala dźwiękowa uderzając w przeszkodę ulega częściowemu pochłonięciu, odbiciu i ugięciu na krawędzi. Dyfrakcja na krawędzi powoduje, że hałas w mniejszym stopniu dociera na obszar cienia akustycznego.
Ekrany akustyczne dzieli się na odbijające, odbijająco-rozpraszające i pochłaniające. Ich skuteczność jest tym większa, im bliżej źródła hałasu stoją.
Ekrany odbiajająco-rozpraszające znajdują swoje zastosowanie przy osłanianiu obszarów zabudowy mieszkalnej, oddzielaniu zakładów przemysłowych i fabryk oraz terenów wiejskich, jak i w innych przypadkach.

Typy ekranów odbijająco-rozpraszających.

Możemy wyróżnić trzy główne typy omawianych ekranów:

  • trocinobetonowe, które można pokryć farbą pomilerowo-mineralną. Jest ona wysoce odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz chemię stosowaną na drogach.
  • zrębkobetonowe, czyli żebrowane płyty zrębkobetonowe DBS. Robi się je mieszając zaczyn cementowy z mineralizowanymi fragmentami drewna iglastego. Są one twardsze niż trocinobeton. Można wykonać je w każdym kolorze.
  • ceramiczne.

Kryteria doboru ekranów akustycznych.

Izolacyjność akustyczna oraz współczynnik pochłaniania dźwięku to dwa parametry fizyczne, które decydują o użyteczności ekranu akustycznego. Izolacyjność akustyczna odpowiada za ilość energii, jaka dostanie się do obszaru cienia, a drugi parametr za energię fali dźwiękowej odbitej ponownie w stronę źródła hałasu. Im wyższe parametry, tym skuteczność ekranów jest wyższa. Tak więc najważniejszym kryterium doboru są właściwości akustyczne paneli.
Do pozostałych należą:

  • właściwie komponowanie się ze środowiskiem lokalnym (wieś, tereny przemysłowe, czy zurbanizowane),
  • cechy pasa drogowego,
  • zgodność i kompatybilność z urządzeniami infrastruktury drogowej, takimi jak znaki drogowe, sygnalizacja,
  • względy dotyczące ochrony środowiska,
  • odporność na działanie niekorzystnych warunków środowiskowych.

Ponadto projekty ekranów powinny być tak dobrane, aby nie wymagały konserwacji, napraw oraz czyszczenia przez jak najdłuższy czas. Okres użytkowania dobrze dobranego ekranu to około dwudziestu pięciu lat, przy czym przez pierwszych dwadzieścia wszelkie ingerencje winny ograniczać się do drobnych prac konserwatorskich.